Counseling als middel tegen de stress

stresscounseling almelo

 

Stresscounseling helpt jou om leren beter omgaan met stress in je dagelijks leven..

stress counseling Almelo

Voor wie is stresscounseling goed?

Stresscounseling is geschikt voor iedereen die wil leren omgaan met de stressfactoren in zijn/haar leven.

Stress ervaren we allemaal, daar kunnen we niet omheen. Toch blijkt dat sommige mensen beter met stress en stressfactoren om kunnen gaan dan anderen.

Bij het ervaren van stress is de balans tussen draagkracht en draaglast uit evenwicht.

stresscounseling tegen de stress

Stress zit grotendeels in je PERSOONLIJKHEID.

Persoonlijkheid is de unieke manier waarop iemand denkt, voelt, handelt en omgaat met zichzelf, anderen en de wereld. Je persoonlijkheid bevat een verzameling van o.a. aangeleerde gewoontes. Deze ontstaan door en onder invloed van onze omgeving en opvoeders.

Alles wat aangeleerd is, kan ook weer afgeleerd worden.

Wanneer je veel en vaak stress ervaart, kun je in plaats van je gewone reactie op de stresssituaties een compleet andere reactie aanleren. Het zal je in de loop van de tijd gaan verbazen dat deze situaties in het verleden ooit stress konden veroorzaken.

Stress is op zich een ‘gezonde’ reactie. Stress wordt pas ongezond als je TE LANG spanning en druk voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning.

Het ontstaan van spanning kan verschillende oorzaken hebben:

  • Financiële problemen: schulden, onverwachte financiële tegenvallers (bijvoorbeeld een dure reparatie aan de auto, belasting betalen)
  • Werk gerelateerde problemen: het verliezen van je baan, het zoeken naar een nieuwe baan, het niet goed in je vel of op je plek zitten, te veel werkdruk, te veel verantwoordelijkheden, een onvriendelijke of moeilijke werkomgeving, gepest worden;
  • School/studie stressoren: (onverwachte) examens/tentamens en eindexamens, uit huis gaan i.v.m. de studie, de overgang van de één naar de andere school, te veel werkdruk, omgaan met perfectionisme, een gezond evenwicht vinden tussen studie en sociaal leven (voor zowel boekenwurmen als chronische feestgangers);
  • Relaties: echtscheidingen, oplossen van meningsverschillen en wrok, herstellen na ontrouw, leren hoe je succesvol kunt samenwonen, ondersteuning van een partner met een lichamelijke beperking, geestelijke ziekte of verslaving;
  • Bruiloften: “bridezillas” en schoonouders – genoeg gezegd!
  • Geboorten: voorbereiden op het ouderschap, leren omgaan met de verantwoording, slaaptekort, postnatale depressie, zwangerschap of zwangerschap complicaties;
  • Sterfgevallen: het verliezen van een geliefd familielid, vriend, romantische partner of huisdier
  • Verhuizen: eenzaamheid, heimwee, oude vrienden missen, de vertrouwde omgeving en mensen missen;
  • Ziekte en geestelijke gezondheidsproblemen: het krijgen van een slechte diagnose, het hebben van een chronische ziekte (HIV, diabetes, enz.) of geestelijke gezondheidsproblemen (schizofrenie, bipolaire stoornis, middelenmisbruik).

Burn-out

Een burn-out kan ontstaan bij te lang teveel stress. Met stresscounseling kun je de kans op een burn-out verminderen…

Te lang en te veel stress kan leiden tot overbelasting, uitputting en uiteindelijk zelfs tot overspannenheid of een burn-out. Stresscounseling bij burn-out is een persoonlijk begeleidingstraject. Samen met mij ga je op onderzoek naar de verstoorde balans tussen je draagkracht en draaglast.

In een actief totaalprogramma wordt er zowel gewerkt aan het lichamelijk als aan het geestelijk herstel. Belemmerende patronen en overtuigingen, de conditie van het lichaam (voeding, rust, beweging) en het verwerken van eventuele (traumatische) gebeurtenissen komen in deze stresscounseling aan bod.

Lees meer over onze werkwijze, bronnen van onze kennis en wat je met onze stresscounseling kunt bereiken.

Stress weegschaal

Stress counseling is voor iedereen geschikt.

JA, ook voor jou!

Neem contact met ons op

WIERDENSESTRAAT 31, 7607GE aLMELO
0627304539
info@DESTRESSVOORBIJ.NL